Madde 1 – Taraflar

Bağış Yapılan Vakıf:

ÜMMET VAKFI(www.ummetvakfi.org)

Genel Merkez

Ahmediye Mahallesi. Doğancılar Halk Cad. Kefçedede sok  No:7 A               

ÜSKÜDAR/  İSTANBUL

VERGİ NUMARASI : 9060429330

VERGİ DAİRESİ : ÜSKÜDAR

e-mail: info@ummetvakfi.org

Bağışçı:

www.ummetvakfi.org veri tabanında websitesi üzerinden ödeme işlemini yaparak bağış yapan gerçek veya tüzel kişi.

Tarih:

Bağış yapan bağışçının işlemi yaptığı tarih ve saat  www.ummetvakfi.org veritabanına kaydedilen tarih ve saat olarak kabul edilecektir.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Bağış Yapılan Vakıf ile bağış yapan Bağışçı  kişi veya kuruma ait www.ummetvakfi.org web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmış olduğu, bağışın Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.Yapılacak bağış işleminden vakfın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi sanal pos hizmeti sunan bankanın da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 3 – 18 yaşından küçük kişiler www. www.ummetvakfi.org.org bağış yapamaz.

Madde 4 – Ödeme şartları

Bağışçı kendi rıza ve isteği ile kendi bilgilerini www.ummetvakfi.org websitesi üzerinden ilgili tüm banka kredi kartları, banka kartları banka havalesi, eft, yurtiçi/yurtdışı döviz transferi veya posta çeki seçeneklerinden birisini kullanarak bağış işlemini gerçekleştirir.

 

Madde 5 – Cayma Hakkı

Bağışçının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaptığı bağışı, bağış yaptığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde işlemden vazgeçerek veya reddederek yapılan işlemden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin/bağış yapanın vakfa ulaşmasından itibaren Bağış yapılan Vakfın iade işlemini derhal başlatacağını www.ummetvakfi.org taahhüt eder. İade işlemi iade olacak olan tutardan varsa 3.taraf ve kişilerin(banka vb aracı kurumlar) masrafları düşülerek yine aracı olan banka veya kurumun iade sürecine göre tamamlanır.

Madde 6 – Genel Hükümler

Bağışın yapıldığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin işbu sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, hizmet ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.