Sağlık Hizmetlerimiz

Sağlık sektörü, işgalcilerin hedef aldığı ve kontrolü altına almaya çalıştığı bir diğer sektördür. 1996 yılından bu yana Kudüs halkına İsrail sigorta fonları vasıtasıyla ‘İsrail devlet sigortası’na kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sigorta dahilinde halk hastanelere gidebilmek için aylık ağır sigorta primlerini ödemek zorunda bırakılmaktadır. Üstelik bu sigortalar, şehirdeki özel hastanelerin ekonomik kriz yaşamalarına da sebep olmaktadır. Sağlık alanındaki projelerimiz; Kudüs’te tam donanımlı modern hastaneler inşa etmek, ambulans aracı noktasındaki eksiklikleri gidermek, uzman doktorlar yardımıyla bölgedeki doktorları eğitmek, halkın hastanelerden faydalanabilmesi için uygun sigorta seçeneği sağlamak, ilaç yardımları yapmak ve tıp okuyan öğrencilere burs vermektir.