Ekonomik Hizmetlerimiz

İşgalci rejimin Kudüs’teki tutumu, şehirdeki hayat şartlarının büyük oranda pahalılaşmasına neden olmuştur. İşgalci rejimin esnaf ve tüccarlardan yüksek vergi alması Kudüs halkına yapılan baskıların bir göstergesidir. Bu yaptırımlar sonucu fakirlik oranı doğu Kudüs’te %80’lere ulaşırken bu oran çocuklarda %85’e ulaşmaktadır. Vakfımızın bazı projeleri; Kudüs’teki esnaf ve zanaatkarlara kredi desteğinin verilmesi, Kudüs’e yardım projelerinde yer alan malzeme tedarikinin Kudüs esnafından sağlanması, işgalcilerin kontrolü altındaki göçleri önlemek için halka uygun konut kredileri sunulması, ekonomik hareketliliği sağlamak için meslek kursları açılması, ziraat ve tarım çalışmaları yapılmasıdır.