Hakkımızda

Hakkımızda

Ümmet Vakfı, merkezi İstanbul / Türkiye’de bulunan bağımsız bir kalkınma kuruluşudur. Mübarek Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif’e hizmetle ilgili projeleri uygulamak amacıyla Türkiye’de resmi mercilerden alınan izinle 21/11/2013 yılında kurulmuştur. Vakfımız, Kudüs’te uyguladığı projelerin giderlerini karşılamak, bu projelere sürekli ve kalıcı finansal destek sağlamak için turizm ve emlak gibi hizmet sektörlerinde yatırım fırsatları bularak gelirlerini artırma amacı taşımakta ve bu yönde sıkı çalışmalar yapmaktadır.

    Ümmet Vakfı, Kudüs ve Mescid-i Aksa yararına çalışan bir yardım kuruluşudur. Ümmet Vakfı; Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’de ifade buyurduğu “Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.” ayeti kerimesinde geçen etrafı mübarek kılınmış topraklara yapılan bir gönül yolculuğudur.

    Kısaca Ümmet Vakfı; Mescid-i Aksa’nın korunması yolunda ümmeti teşvik etmek, Kudüs’ün müslümansızlaştırılmasına karşı mücadele etmek ve ümmetin hafızasında Kudüs ve Mescid-i Aksa davasını canlı tutmayı arzulamaktadır.

Vakfın Vizyonu
  Mübarek Mescid-i Aksa ve Kudüs şehrini kararlı bir şekilde korumak ve direnişine destek olmak için, yürütülen projelerin finanse edilmesinde seçkin bir vakıf olmak.

Vakfın Misyonu
    Ümmet Vakfı, Kudüs ve Mescid-i Aksa çalışmalarına devamlı kaynak sağlamak ve bağışçıların güvenini kazanmak için çaba sarf etmek.

Ümmet Vakfı’nın yardım çalışmalarındaki hedefleri:

  • Kudüs ve Mescid-i Aksa’da İslam alemi adına ribat görevi yapan Müslümanları desteklemek.
    ·       Mescid-i Aksa’nın ayakta durabilmesi için Kudüs’te yaşayan Müslüman halka yardımlar ulaştırmak.
    ·       Kudüs’te Müslümanlar tarafından yapılan projelere destek sağlamak.
    ·       Yaptığımız çalışmalara ve hazırladığımız projelere İslam aleminin hükümetleri, uluslararası kuruluşlar, iş adamaları ve toplum önderlerinin katkılarını ve katılımlarını sağlamak.

Misyonumuz

Nasıl Çalışıyoruz?